• Abonamenty i identyfikatory

Abonamenty i identyfikatory


Abonamenty

Abonament za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania można nabyć w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 (bud. C pok. 301) w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8:00 do 14.00, natomiast w środy w godzinach od 10.00 do 17.00 (od godziny 15.00 wystawianie abonamentów odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta w bud. B pok. 1).

Sprzedaż abonamentów za postój pojazdów samochodowych następuje wyłącznie po dokonaniu opłaty w formie gotówkowej w kasach Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (budynek C), lub bezgotówkowej (przelewem na rachunek bankowy
nr: 81 1020 5226 0000 6402  0416  7193  w formie przedpłaty).

W przypadku przedpłaty w chwili sprzedaży abonamentu opłata musi znajdować się na rachunku bankowym ZDiUM. Po dokonaniu przedpłaty bądź wpłaty w kasie, w celu odebrania abonamentu oraz rachunku, należy udać się do budynku C, pokój nr 301.

Rodzaje i zasady nabywania abonamentów znajdują się TUTAJ.

Wzory abonamentów znajdują się TUTAJ.

Cennik opłat abonamentowych znajduje się TUTAJ.

 


Identyfikatory

Identyfikatory uprawniające do bezpłatnego postoju pojazdów  w Strefie Płatnego Parkowania można odebrać w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 (bud. C pok. 301) w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8:00 do 14.00, natomiast w środy w godzinach od 10.00 do 17.00 (od godziny 15.00 wystawianie identyfikatorów odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta w bud. B pok. 1).

Identyfikatory wydawane są nieodpłatnie.

Zasady wydawania identyfikatorów znajdują się TUTAJ.

Wzory identyfikatorów znajdują się TUTAJ.

Zmień wielkość czcionki
Kontrast