• Dla osób niepełnosprawnych

Dla osób niepełnosprawnych


Uprawnienia do bezpłatnego postoju pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania we Wrocławiu przysługują:

  • osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej, posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N
  • przedstawicielom ustawowym lub małżonkom w/w osób niepełnosprawnych
  • innym osobom przewożącym w/w osobę niepełnosprawną.

Dokumentem potwierdzającym, że pojazd samochodowy używany jest przez osobę niepełnosprawną uprawnioną do bezpłatnego postoju jest identyfikator „0”.

Identyfikator „0” wydawany jest bezpłatnie w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 (bud. C pok. 301) w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8:00 do 14.00, natomiast w środy w godzinach od 10.00 do 17.00 (od godziny 15.00 wydawanie identyfikatorów odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta w bud. B pok. 1).

Zasady wydawania identyfikatorów znajdują się TUTAJ.

Wzory identyfikatorów znajdują się TUTAJ.

 

Osoby niepełnosprawne  posiadające kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) posiadają uprawnienia do bezpłatnego postoju pojazdów wyłącznie na miejscach zastrzeżonych dla osób niepełnosprawnych (kopertach).

Zmień wielkość czcionki
Kontrast