• Opłata dodatkowa

Opłata dodatkowa


Postój po upływie czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie czasu opłaconego urządzeniem mobilnym jest równoznaczny z niewniesieniem opłaty za postój.

Postój przy użyciu nieważnego abonamentu, nieważnego identyfikatora lub korzystanie z abonamentu lub identyfikatora poza strefą lub podstrefą w nim określoną, jest równoznaczny z niewniesieniem opłaty.

Wysokość opłaty dodatkowej:

  • za nieuiszczenie opłaty za każdorazowy postój pojazdu wynosi 200,00 zł  ( 100 zł w przypadku uregulowania opłaty w terminie 7 dni )
  • za przekroczenie opłaconego czasu postoju pojazdu wynosi 80,00 zł  ( 40 zł w przypadku uregulowania opłaty w terminie 7 dni )

Opłatę dodatkową można uregulować:

  • w parkomacie: płatnością mobilną BLIK
  • przelewem na rachunek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 81 1020 5226 0000 6402 0416 7193
  • w kasie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu czynnej w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8:00 do 14:00, w środy od 10:00 do 17:00

Jak dokonać płatności za opłatę dodatkową?


Jak dokonać płatności za opłatę dodatkową przy pomocy karty płatniczej zbliżeniowej?


Jak dokonać płatności za opłatę dodatkową systemem płatności BLIK?

Zmień wielkość czcionki
Kontrast