• Podstawa prawna

Podstawa prawna


1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 ze zm.)

2. Uchwała nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. (w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej).
Tekst jednolity niniejszej uchwały został opublikowany w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r. poz. 781).

Tekst jednolity Uchwały Rady Miejskiej XLIX/1437/10

Uchwała NR VI/127/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/1437/10
Uchwała NR VIII/197/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/1437/10
Uchwała NR XII/268/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/1437/10

3. Zarządzenie nr 5760/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 listopada 2016  r. w sprawie wykonania uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

Zarządzenie nr 5670/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 listopada 2016 r

4. Zarządzenie nr 5736/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 5670/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 listopada 2016 r.  w sprawie wykonania uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

Zarządzenie nr 5736/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 listopada 2016 r.

5. Zarządzenie nr 10498/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 września 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 5670/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wykonania uchwały XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

Zarządzenie nr 10498/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 września 2018 r.

6. Zarządzenie nr 1629/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 sierpnia 2019 zmieniające zarządzenie nr 5670/16 Prezydenta Wrocławia w sprawie wykonania uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opiaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opiat abonamentowych i zerowej stawki opiaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości
opiaty dodatkowej

Zarządzenie nr 1629/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 sierpnia 2019

 


Archiwum aktów prawnych

Zmień wielkość czcionki
Kontrast