• Pojazdy zwolnione z opłat

Pojazdy zwolnione z opłat


Z obowiązku wnoszenia opłat za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania zwolnione są:

  • trwale oznakowane pojazdy Straży Miejskiej Wrocławia
  • motocykle
  • pojazdy posiadające wyłącznie napęd elektryczny

Uprawnienia do bezpłatnego postoju w strefie B i C posiadają również pojazdy:

  • o napędzie spalinowo-elektrycznym, których emisja CO2 nie przekracza 100g/km
  • napędzane wodorem
  • napędzane sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG)
Zmień wielkość czcionki
Kontrast